Kategórie

Výhody nášho zákazníka

Zasielame aj do Českej republiky

Záruka 24 mesiacov na nový tovar

Možnosť vrátiť tovar do 14 dní

Expresné dodanie tovaru do 24 hodín

Diskrétne doručenie zásielky do rúk

Technická podpora a servis

Ochrana osobných a platobných údajov

Vyšetrenie na detektore lži

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ : Akruks, spol. s.r.o, Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 357 390 96
Kontakt : Ing. Nihad Malkic  Email: akruks@akruks.sk

Pri realizácii našej práce a povinností získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás.
Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou a len počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené a poučené (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.
  • Objednávka tovaru a služieb právnym základom spracúvania osobných údajov na účely pnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá  (na diaľku) medzi zákazníkom(dotknutou osobou) a prevádzkovateľom podľa §13 ods.1 písmeno b)   zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  (nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby)
  • Marketingová komunikácia so zákazníkom (oprávnený záujem) právnym základom spracúvania je osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa (informovanie zákazníka o novom tovare a službách napr. newsletter) podľa §13 ods.1 písmeno f)   zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– oprávnený záujem prevádzkovateľa,  (nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby)
  • Marketingová komunikácia so zákazníkom (bez predchádzajúceho vzťahu) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov odst 1 písmeno a) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ďalšie sú jednotlivo uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.    

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002  Z. z. o archívoch a registratúrach.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania, prosím, kontaktuje prevádzkovateľa.

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť

Zákazníkom garantujeme vrátenie peňazí do 14 dní. V prípade, ak s tovarom nebudete spokojný, vrátime Vám plnú sumu.

Záruka a servis

Záruka a servis

Rýchle a bezproblémové vybavenie vzniknutých reklamácií a servisných oprav.

Kvalita

Kvalita

Ponúkame Vám kvalitné a overené produkty, ktoré pre Vás starostlivo vyberáme a overujeme, pričom nezabúdame na cenovú dostupnosť.

Doprava a doručenie

Doprava

Pri nákupe nad 150€ je u nás doprava zdarma. Ponúkaný tovar, ktorý máme na sklade odosielame do 24 hodín.

Kamenná predajňa

Kamenná predajňa

Nájdete nás aj v kamennej predajni na ulici Galvaniho 8 v Bratislave.

Komunikujeme

Komunikácia

Komunikujeme telefonicky, e-mailom, osobne a cez chat.