Notebooky Lenovo

Refurbished notebooky Lenovo

Lenovo refurbished ThinkPad & IdeaPad notebooky a ultrabooky za bezkonkurenčnú cenu!

Bohatá ponuka kvalitných a spoľahlivých notebookov značky Lenovo.


Zistite viac: Prečo sa oplatí investícia do Lenovo „refurbished“ zariadenia?
  • ThinkPad

    ThinkPad

    <h3>NAD&Scaron;TANDARDN&Yacute; V&Yacute;KON, LEGEND&Aacute;RNA SPOĽAHLIVOSŤ</h3> D&ocirc;vodom legend&aacute;rnej spoľahlivosti notebookov ThinkPad je testovanie podľa vojensk&yacute;ch &scaron;tandardov v extr&eacute;mnych podmienkach &ndash; na&scaron;e notebooky zvl&aacute;dnu viac ako len bežn&eacute; požiadavky každodenn&eacute;ho dňa. Ocenen&aacute;, presn&aacute; kl&aacute;vesnica s renomovan&yacute;m červen&yacute;m polohovac&iacute;m zariaden&iacute;m TrackPoint&reg;, viacdotykov&yacute; touchpad, ergonomick&eacute; kl&aacute;vesy a pohodln&eacute; multimedi&aacute;lne tlačidl&aacute; zaručuj&uacute; vysok&yacute; komfort.
  • IdeaPad

    IdeaPad

    <h3>&Scaron;T&Yacute;LOV&Yacute; DIZAJN, MAXIM&Aacute;LNA Z&Aacute;BAVA</h3> Notebooky Lenovo poh&aacute;ňan&uacute; va&scaron;u predstavivosť a zmysel pre sebavyjadrenie, či už ste čast&yacute;m cestovateľom, extr&eacute;mnym hr&aacute;čom alebo milovn&iacute;kom hudby. Pon&uacute;kaj&uacute; najnov&scaron;ie poč&iacute;tače, grafick&eacute; karty, displeje a zvukov&uacute; technol&oacute;giu &ndash; to v&scaron;etko prostredn&iacute;ctvom &scaron;irok&eacute;ho spektra najinteligentnej&scaron;&iacute;ch dizajnov notebookov a konvertibiln&yacute;ch poč&iacute;tačov.

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa